Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013
Chuyện của tôi
Chi cục Kiểm lâm thực hiện dự án Ứng dụng quy trình kỹ thuật phát triển chăn nuôi lợn rừng dưới tán rừng trồng phòng hộ Hồ Núi Cốc giai đoạn 2014-2015
Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên: Tập huấn Nâng cao năng lực cho Kiểm lâm địa bàn tỉnh Thái Nguyên, năm 2014
Cục Kiểm lâm kiểm tra thực hiện Chỉ thị số: 3714/CT-BNN-TCLN tại Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 10
Lượt truy cập: 829714
Ngày hôm nay: 512
Ngày hôm qua: 573
Giới thiệu
Giới thiệu chung về lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên
I. Một số nét về quá trình thành lập và trưởng thành của Kiểm lâm Thái Nguyên. Thái Nguyên là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc, có diện tích rừng tự nhiên là: 354.150,15 ha, trong đó rừng và đất lâm nghiệp là: 179.883,78 ha, chiếm 50.8%. Trong đó:   Đất có rừng : 167.903,49 ha gồm Rừng Tự nhiên : 99.921.9ha; Rừng trồng: 67,981,9ha  chia ra: + Rừng đặc dụng: 33,458,9ha, + Rừng phòng hộ : 45,810,4ha, + Rừng sản xuất 88,634,5ha, + Đất chưa có rừng: 11,979,8ha (trong đó bao gồm cả núi đá). + Ngày 17/01/1974 Kiểm lâm Bắc Thái (nay là Thái Nguyên) được thành lập theo Nghị định 101/CP của Chính Phủ. Tổ chức bộ máy bao gồm: 03...
Văn bản chỉ đạo điều hành
Công văn số: 2857/STC-PCTH New!
Công văn số: 2857/STC-PCTH ngày 21/11/2014 của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên về việc đôn đốc báo cáo thực hiện phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước
 
Công văn Số: 3340/UBND-NC New!
Công văn Số: 3340/UBND-NC ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014
 
Thông báo số 818/TB-CCKL New!
Thông báo kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/12/2014 của Chi cục Kiểm lâm
 
Thông báo số: 789/CCKL-TĐKT
Thông báo số: 789/CCKL-TĐKT ngày 20/11/2014 của Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên đánh giá việc thực hiện các nội dung thi đua năm 2014
 
Kế hoạch số 527/KH-CCKL
Kế hoạch số 527/KH-CCKL ngày 19/8/2014 của Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)
 
Thông báo số 514/TB-HĐXTVC
Thông báo số 514/TB-HĐXTVC ngày 15/8/2014 của Hội đồng xét tuyển viên chức về kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên năm 2014.
 
Các tin cùng loại
Tin tức & Sự kiện
Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013
Từ ngày 02 đến ngày 04/12/2014, các cụm thi đua số I,II,III thuộc Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2013, Cụ thể:
 
Chuyện của tôi


Bài dự thi “rừng là cuộc sống của tôi”
 
Chi cục Kiểm lâm thực hiện dự án Ứng dụng quy trình kỹ thuật phát triển chăn nuôi lợn rừng dưới tán rừng trồng phòng hộ Hồ Núi Cốc giai đoạn 2014-2015

Căn cứ Quyết định số Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 09/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt dự án “Ứng dụng quy trình kỹ thuật phát triển chăn nuôi lợn rừng dưới tán rừng trồng phòng hộ Hồ Núi Cốc, giai đoạn 2014-2015”.
 
Các tin cùng loại
Đề án dự án
Thời tiết thái nguyên

Điều kiện hiện thời:
Trời quang mây, 16 C

Dự báo:
T5 - Mostly Trời quang mây.
Nhiệt độ cao nhất: 19
Nhiệt độthấp nhất: 8
T6 - Mostly Trời nắng.
Nhiệt độ cao nhất: 21
Nhiệt độthấp nhất: 8
T7 - Trời nắng.
Nhiệt độ cao nhất: 22
Nhiệt độthấp nhất: 10
CN - Đôi lúc Trời có mây.
Nhiệt độ cao nhất: 21
Nhiệt độthấp nhất: 8
T2 - Đôi lúc Trời có mây.
Nhiệt độ cao nhất: 20
Nhiệt độthấp nhất: 7Danh bạ ĐT
Mail nội bộ
Hộp thư tố giác lâm tặc