KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 26
Lượt truy cập: 8493850
Ngày hôm nay: 1692
Ngày hôm qua: 13908
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 11/1/2001  Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 Về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (kèm theo quy chế) Download
2 Quyết định số 111/2001/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/11/2001  Quyết định số 111/2001/QĐ-BNN ngày 23/11/2001 Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng Download
3 Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 10/12/1999  Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 Về việc phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000-2005 Download
4 Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/11/1999  Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL ngày 05/11/1999 Ban hành quy chế sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép Download
5 Quyết định số 45/1999/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02/03/1999  Quyết định số 45/1999/QĐ-BNN-KL ngày 02/3/1999 Về việc đình chỉ khai thác, chưng cất, thu mua và tiêu thụ tinh dầu xá xị Download
6 Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTLN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/01/1999  Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTLN ngày 05/01/1999 Ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản (Kèm theo Quy chế) Download
7 Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg Thủ tường Chính phủ 21/12/1998  Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 Về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp Download
8 2932/TB-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 25/08/2010 Về việc nghỉ làm việc ngày thứ sáu 03 tháng 9 năm 2010 và làm việc bù vào ngày thứ bảy 11 tháng 9 năm 2010

Download
9 Công văn số 425/CCKL-QLBVR Chi cục Kiểm lâm 6/5/2010  Về việc rà soát các biển tuyên truyền Quản lý bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng (có biểu mẫu kèm theo Download
10 Công văn số 415/CCKL-TTPC Chi cục Kiểm lâm 29/4/2010 V/v Kiểm tra hoạt động bảo vệ rừng và kiểm soát lâm sản tại các đơn vị Download
 
 
 Trang: 10/14      [9]  [10] [11] [12] [13] [14]
txt=No%20item%20selected