Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
Chi cục Kiểm lâm thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018
Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 31
Lượt truy cập: 6753343
Ngày hôm nay: 690
Ngày hôm qua: 8933
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 11/1/2001  Quyết định số 08/2001/QĐ-TTg ngày 11/01/2001 Về việc ban hành quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (kèm theo quy chế) Download
2 Quyết định số 111/2001/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/11/2001  Quyết định số 111/2001/QĐ-BNN ngày 23/11/2001 Thành lập Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng và Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng Download
3 Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 10/12/1999  Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10/12/1999 Về việc phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000-2005 Download
4 Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/11/1999  Quyết định số 152/1999/QĐ-BNN-KL ngày 05/11/1999 Ban hành quy chế sử dụng quỹ chống chặt, phá rừng và sản xuất kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép Download
5 Quyết định số 45/1999/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 02/03/1999  Quyết định số 45/1999/QĐ-BNN-KL ngày 02/3/1999 Về việc đình chỉ khai thác, chưng cất, thu mua và tiêu thụ tinh dầu xá xị Download
6 Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTLN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/01/1999  Quyết định số 02/1999/QĐ-BNN-PTLN ngày 05/01/1999 Ban hành quy chế về khai thác gỗ và lâm sản (Kèm theo Quy chế) Download
7 Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg Thủ tường Chính phủ 21/12/1998  Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 Về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp Download
8 2932/TB-BLĐTBXH Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội 25/08/2010 Về việc nghỉ làm việc ngày thứ sáu 03 tháng 9 năm 2010 và làm việc bù vào ngày thứ bảy 11 tháng 9 năm 2010

Download
9 Công văn số 425/CCKL-QLBVR Chi cục Kiểm lâm 6/5/2010  Về việc rà soát các biển tuyên truyền Quản lý bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng (có biểu mẫu kèm theo Download
10 Công văn số 415/CCKL-TTPC Chi cục Kiểm lâm 29/4/2010 V/v Kiểm tra hoạt động bảo vệ rừng và kiểm soát lâm sản tại các đơn vị Download
 
 
 Trang: 10/14      [9]  [10] [11] [12] [13] [14]
txt=No%20item%20selected