Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
Chi cục Kiểm lâm thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018
Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 26
Lượt truy cập: 6753330
Ngày hôm nay: 677
Ngày hôm qua: 8933
Văn bản pháp quy
STT Loại
(Mã hiệu văn bản)
Cơ quan
ban hành
Ngày ban hành Trích dẫn Tài liệu
đính kèm
1 Quyết định số 55/2003/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/4/2003  Quyết định số 55/2003/QĐ-BNN ngày 09/4/2003 Ban hành tạm thời Chỉ tiêu suất vốn đầu tư xây dựng cơ bản công trình Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Download
2 Quyết định số 192/2003/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 17/9/2003  Quyết định số 192/2003/QĐ-TTg ngày 17/9/2003 Về việc phê duyệt Chiến lược quản lý hệ thống Khu bảo tồn thiên nhiên Việt Nam đến năm 2010 Download
3 Quyết định số 70/2003/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/06/2003  Quyết định số 70/2003/QĐ-BNN-KL ngày 23/6/2003 Về việc quản lý, xác nhận và cấp giấy phép vận chuyển các loài động vật, thực vật hoang dã do gây nuôi ở các tỉnh không có cơ quan Kiểm lâm Download
4 Quyết định số 14/2002/QĐ-BNN Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/2/2002  Quyết định số 14/2002/QĐ-BNN ngày 27/2/2002 Về việc ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES Download
5 Quyết định số 78/2002/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/8/2002  Quyết định số 78/2002/QĐ-BNN-KL ngày 28/8/2002 Về việc ban hành quy phạm kỹ thuật theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong lực lượng Kiểm lâm Download
6 Quyết định số 10/2002/QĐ-TTg Tổng Cục trưởng Tổng cục hải quan 14/01/2002  Quyết định số 10/2002/QĐ-TTg ngày 14/01/2002 Về việc phê duyệt kết quả Chương trình điều tra đánh giá và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc thời kỳ 1996-2000 và triển khai thực hiện tiếp tục Chương trình thời kỳ 2001-2005 Download
7 Quyết định số 58/2001/QĐ/BNN-KNKL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/5/2001  Quyết định số 58/2001/QĐ/BNN-KNKL ngày 23/5/2001 Về việc ban hành danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi quý hiếm cẩm xuất khẩu, Danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi được nhập khẩu Download
8 Quyết định số 24/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 1/3/2001  Quyết định số 24/2001/QĐ-TTg ngày 01/3/2001 Về việc phê duyệt kết quả Tổng kiểm kê đất đai năm 2000 Download
9 Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 26/6/2001  Quyết định số 69/2001/QĐ-BNN-KL ngày 26/6/2001 Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng búa bài cây và búa Kiểm lâm Download
10 Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ 12/11/2001  Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 Về quyền lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao, được thuê, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp Download
 
 
 Trang: 9/14       [9] [10] [11] [12] [13] [14]
txt=No%20item%20selected