CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ
KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 35
Lượt truy cập: 9684358
Ngày hôm nay: 6114
Ngày hôm qua: 16365
Tin tức & Sự kiện
Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh
Vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT 02 tỉnh Bắc Kạn, Lạng Sơn nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm  3 tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Kạn. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Chi cục Kiểm lâm 3 tỉnh Thái Nguyên , Bắc Kạn, Lạng Sơn đã phối hợp tổ chức được 21 cuộc tuyên truyền với 1.254 lượt người tham gia, 65 lượt tuần tra rừng tại những khu vực giáp ranh, 05 đợt kiểm tra truy quét, xử lý 19 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 16,861 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước 51 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác liên lạc, trao đổi thông tin phối hợp kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các khu vực giáp ranh được thực hiện thường xuyên. Qua đó, giúp lực lượng Kiểm lâm 03 tỉnh và chính quyền các xã vùng giáp ranh chủ động trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, giữ vững an ninh trật tự vùng rừng giáp ranh và làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.
 
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt, công tác phối hợp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh vẫn còn những hạn chế nhất định. Những tồn tại này cũng đã được các đại biểu chỉ rõ tại Hội nghị như: Hoạt động bảo vệ rừng, PCCCR và quản lý lâm sản còn gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp do địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động như lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, kinh phí, nhất là bố trí lực lượng phối hợp; tình hình vi phạm Luật bảo vệ và PTR tại các vùng giáp ranh vẫn còn xảy ra, chưa ngăn chặn kịp thời và xử lý triệt để...
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế trong chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh. Sở Nông nghiệp và PTNT 03 tỉnh Thái Nguyên - Bắc Kạn - Lạng Sơn đã thống nhất đề ra giải pháp trong 6 tháng cuối năm gồm: Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản. Chỉ đạo lực lực lượng Kiểm lâm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn quản lý; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và nội dung Quy chế phối hợp đã ký kết; tăng cường phối hợp thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng của mỗi bên; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an, Quân đội... tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật bảo vệ và PTR tại vùng giáp ranh; thực hiện tốt việc lồng ghép các hoạt động Quy chế với cụm an ninh liên hoàn và các chương trình hoạt động khác./.
                        Phạm Thái Sơn 
                          Phó trưởng phòng SD và PTR Chi cục Kiểm lâm TN
 
Tin khác:
 CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019 (26/02/2019)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ (26/02/2019)
 KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG  (15/12/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 (15/12/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018 (15/12/2018)
 Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh (09/11/2018)
 Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa  (23/08/2018)
 Chi cục Kiểm lâm thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7  (25/07/2018)
 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 (23/07/2018)
 Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018  (05/07/2018)
 Gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2018) (25/05/2018)
 Kiểm lâm Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (23/05/2018)
 THĂM VÀ TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH LIỆT SỸ NHÂN NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM VIỆT NAM (22/05/2018)
 Chi cục Kiểm lâm bàn giao vật liệu nổ bị hỏng, hết hạn sử dụng cho Công an  (04/05/2018)
 Bài dự thi tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016) (04/05/2018)

txt=No%20item%20selected