CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ
KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 22
Lượt truy cập: 10670180
Ngày hôm nay: 4010
Ngày hôm qua: 14231
Tin tức & Sự kiện
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
Năm 2018 là năm toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên ra sức thi đua chào mừng kỷ niệm 45 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2018) và chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính; Hành động quyết liệt; Đổi mới, sáng tạo”. Phong trào thi đua yêu nước năm 2018 của Chi cục Kiểm lâm đã được các cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, các tổ chức đoàn thể đồng cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng.
Trong năm Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã bình xét đề nghị khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong toàn lực lượng.
 Đợt thi đua chuyên đề 45 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam: đã tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cho 02 tập thể và 03 cá nhân; tặng Giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp cho 02 tập thể và 04 cá nhân được; tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho 02 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý bảo vệ rừng.
 Đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc: tặng giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho 01 tập thể và 01 cá nhân.
Khen thưởng 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp: tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho 01 tập thể và 01 cá nhân.
Tổng kết thi đua thường xuyên có 16 tập thể và 185 cá nhân được công nhận danh hiệu lao động tiên tiến. Xét và trình cấp có thần quyền khen thưởng: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể và 01 cá nhân, Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 05 cá nhân, danh hiệu tập thế xuất sắc cho 03 tập thể, cờ thi đua xuất sắc 01 tập thể,  Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, chiến sỹ thi đua cơ sở cho 28 cá nhân, Giấy khen của Giám đốc sở NN&PTNT cho 05 tập thể và 04 cá nhân.
Nông Thị Hồng Cẩm
                                             Phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng
      
 
 
Tin khác:
 CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019 (26/02/2019)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ (26/02/2019)
 KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG  (15/12/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 (15/12/2018)
 Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh (09/11/2018)
 Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa  (23/08/2018)
 Chi cục Kiểm lâm thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7  (25/07/2018)
 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 (23/07/2018)
 Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018  (05/07/2018)
 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh (05/07/2018)
 Gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2018) (25/05/2018)
 Kiểm lâm Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (23/05/2018)
 THĂM VÀ TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH LIỆT SỸ NHÂN NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM VIỆT NAM (22/05/2018)
 Chi cục Kiểm lâm bàn giao vật liệu nổ bị hỏng, hết hạn sử dụng cho Công an  (04/05/2018)
 Bài dự thi tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016) (04/05/2018)

txt=No%20item%20selected