KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 46
Lượt truy cập: 8493919
Ngày hôm nay: 1761
Ngày hôm qua: 13908
Tin tức & Sự kiện
Đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, bảo quản VK- CCHT phục vụ công tác phòng, chống khủng bố năm 2017.
Thực hiện Kế hoạch số: 2822/KH-CAT(PA88-PC64) ngày 29/9/2017 của Công an tỉnh Thái Nguyên về kế hoạch kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí, CCHT phục vụ công tác phòng, chống khủng bố năm 2017.

Ngày 16/10/2017, Đoàn kiểm tra Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra tại Chi cục Kiểm lâm và Đội KLCĐ- PCCCR, với thành phần: Đại tá Lương Văn Thành- Trưởng phòng PA88- Trưởng đoàn; Trung tá Nguyễn Thái Hoàn- Phó trưởng phòng PA88- phó trưởng đoàn; Trung tá Nguyễn Thị Minh Thư- Phó đội trưởng PC 64; Đại úy Nguyễn Trung Kiên- Phó đội trưởng PA88; tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra về phía Chi cục Kiểm lâm có đ/c Nguyễn Hoài Nam- Phó Chi cục trưởng, cùng lãnh đạo Phòng TTr-PC, lãnh đạo Đội KLCĐ-PCCCR.
 Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Chi cục Kiểm lâm báo cáo; Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả Chi cục Kiểm lâm thời gian qua đã tổ chức triển khai các văn bản, quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng, bảo quản VKCCHT đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thông qua các lớp tuyên truyền, tập huấn và huấn luyện hàng năm; về công tác đăng ký, quản lý và sử dụng VK-CCHT đã được đơn vị thực hiện đảm bảo theo quy định tại Nghị định số: 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012 của CP quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh số: 16/2011/UBTVQHH;
 Kết thúc kiểm tra, đ/c Trưởng đoàn đã đánh giá cao về công tác quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm trong thời gian qua. Đoàn cũng đã nghi nhận các ý kiến, đề nghị của đơn vị, thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục quan tâm về công tác tập huấn, huấn luyện để nâng cao nghiệp vụ quản lý, sử dụng VK-CCHT Cho lực lượng Kiểm lâm./.  
 
                                                                      Trần Trọng Bằng- P. Thanh tra- Pháp chế
Tin khác:
 KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG  (15/12/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 (15/12/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018 (15/12/2018)
 Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh (09/11/2018)
 Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa  (23/08/2018)
 Chi cục Kiểm lâm thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7  (25/07/2018)
 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 (23/07/2018)
 Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018  (05/07/2018)
 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh (05/07/2018)
 Gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2018) (25/05/2018)
 Kiểm lâm Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (23/05/2018)
 THĂM VÀ TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH LIỆT SỸ NHÂN NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM VIỆT NAM (22/05/2018)
 Chi cục Kiểm lâm bàn giao vật liệu nổ bị hỏng, hết hạn sử dụng cho Công an  (04/05/2018)
 Bài dự thi tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016) (04/05/2018)
 Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên tổ chức Hội nghị khảo sát thực tế xây dựng Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (24/04/2018)

txt=No%20item%20selected