CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ
KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 48
Lượt truy cập: 10192312
Ngày hôm nay: 15942
Ngày hôm qua: 21509
Tin tức & Sự kiện
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN: TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

                                                          Thực hiện: Nguyễn Thị Loan

          Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016  của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 03/CĐN ngày 22/12/2017 của Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai mở hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ năm 2018.


Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên ban hành Hướng dẫn số 02/CCKL-TCTT&XDLL về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018; Năm 2018, Lãnh đạo Chi cục cùng với Chủ tịch công đoàn cơ sở trực tiếp về dự, chỉ đạo hội nghị tại một số đơn vị trực thuộc.

Có thể nói, năm 2018 Hội nghị cán bộ công chức, viên chức các đơn vị trong lực lượng kiểm lâm Thái Nguyên được Chi cục Kiểm lâm hướng dẫn chi tiết, cụ thể, giúp các đơn vị cơ sở tiến hành các bước, chuẩn bị nội dung và tổ chức hội nghị thuận lợi hơn những năm trước. Sau hội nghị, các đơn vị đã báo cáo kết quả và danh sách đại biểu dự Hội nghị đại biểu CBCC, VC Chi cục Kiểm lâm năm 2018 về Chi cục theo yêu cầu. Dự kiến đến cuối tháng 1/2018, 10/10 CĐBP các đơn vị trực thuộc sẽ hoàn thành kế hoạch tổ chức hội nghị theo hướng dẫn.

Hội nghị được tổ chức đúng quy trình, đảm bảo nghiêm túc, thực sự là diễn đàn quan trọng để thể hiện tập trung trí tuệ, thực hiện và phát huy cao độ tinh thần dân chủ của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong việc góp ý, trao đổi, thảo luận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức và kết quả thực hiện các phong trào thi đua năm 2017, thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị của các đơn vị được công khai, dân chủ, góp phần nâng cao năng lực bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan và cán bộ công chức, viên chức, người lao động.

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018 của các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm thành công tốt đẹp, tạo không khí thi đua sôi nổi trong các đơn vị góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Tin khác:
 CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019 (26/02/2019)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ (26/02/2019)
 KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG  (15/12/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 (15/12/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018 (15/12/2018)
 Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh (09/11/2018)
 Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa  (23/08/2018)
 Chi cục Kiểm lâm thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7  (25/07/2018)
 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 (23/07/2018)
 Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018  (05/07/2018)
 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh (05/07/2018)
 Gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2018) (25/05/2018)
 Kiểm lâm Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (23/05/2018)
 THĂM VÀ TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH LIỆT SỸ NHÂN NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM VIỆT NAM (22/05/2018)
 Chi cục Kiểm lâm bàn giao vật liệu nổ bị hỏng, hết hạn sử dụng cho Công an  (04/05/2018)

txt=No%20item%20selected