CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ
KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 43
Lượt truy cập: 10192302
Ngày hôm nay: 15932
Ngày hôm qua: 21509
Tin tức & Sự kiện
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HI
Vũ Văn Phán Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên Thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng, khóa XII cũng như chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên, thời gian qua, cùng với ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh đã tích cực triển khai các bước nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống

Chi cục Kiểm lâm tỉnh xây dựng phương án đề xuất rà soát sắp xếp lại bộ máy cho tinh gọn hơn từ 244 cán bộ công chức, viên chức, hợp đồng lao động xuống còn 206 người cụ thể: Năm 2017 đã giảm được 9 người, kể từ ngày 1/3/2018 Chi cục Kiểm lâm đã chấm dứt hợp đồng lao động quản lý bảo vệ rừng với 38 người. Hiện Chi cục đang thực hiện phương án sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn lại để phù hợp với từng vị trí việc làm. Để tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các trạm kiểm lâm Chi cục đã đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sáp nhập trạm kiểm lâm Cúc Đường vào với trạm kiểm lâm La Hiên thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Võ Nhai, sáp nhập trạm kiểm lâm Vạn Thọ vào trạm Đảo Cò trực thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Hồ Núi Cốc và trạm kiểm lâm Đường Sông vào trạm kiểm lâm xã Hòa Bình thuộc Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ. Để triển khai thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng phương án số 365/PA-CCKL ngày 30 tháng 3 năm 2018 về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục thực hiện việc tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị Quyết Trung ương 6 đề ra. Việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong quá trình đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, gắn với đổi mới hệ thống chính trị và cải cách hành chính của Chi cục kiểm lâm tỉnh sẽ là tiền đề để thực hiện thành công phương án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 đúng với lộ trình đặt ra với những bước đi phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm./.
Tin khác:
 CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019 (26/02/2019)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ (26/02/2019)
 KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG  (15/12/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018 (15/12/2018)
 CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018 (15/12/2018)
 Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh (09/11/2018)
 Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa  (23/08/2018)
 Chi cục Kiểm lâm thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7  (25/07/2018)
 Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 (23/07/2018)
 Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018  (05/07/2018)
 Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng giáp ranh (05/07/2018)
 Gặp mặt kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 – 21/5/2018) (25/05/2018)
 Kiểm lâm Thái Nguyên thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (23/05/2018)
 THĂM VÀ TẶNG QUÀ GIA ĐÌNH LIỆT SỸ NHÂN NGÀY THÀNH LẬP LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM VIỆT NAM (22/05/2018)
 Chi cục Kiểm lâm bàn giao vật liệu nổ bị hỏng, hết hạn sử dụng cho Công an  (04/05/2018)

txt=No%20item%20selected