CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ
KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 41
Lượt truy cập: 9727842
Ngày hôm nay: 604
Ngày hôm qua: 17764
Tin tức & Sự kiện
Bài dự thi tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)
Trong 80 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936-2016). Sự kiện tiêu biểu nào mà ông (bà, anh, chị, đồng chí) tâm đắc nhất? Vì sao?(Bài viết không quá 1.000 từ).
Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên tổ chức Hội nghị khảo sát thực tế xây dựng Nghị định về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
Ngày 17/4/2018, Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách của Kiểm lâm và đánh giá mô hình tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng ở địa phương.
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TINH GỌN, HOẠT ĐỘNG HI
Vũ Văn Phán Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên Thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương Đảng, khóa XII cũng như chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên, thời gian qua, cùng với ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh, Chi Cục Kiểm lâm tỉnh đã tích cực triển khai các bước nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN TỰ NGUYỆN GIAO NỘP GẤU NUÔI CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện  có 04 hộ gia đình nuôi nhốt Gấu với tổng số 05 cá thể, các cá thể Gấu này đã được Chi cục kiểm lâm gắn chíp quản lý từ năm 2009. Ngày 19/3 tháng 3 năm 2018 Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị vận động các hộ gia đình nuôi nhốt gấu tự nguyện bàn giao Gấu cho trung tâm cứu hộ tại Hạt Kiểm lâm Thành phố. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Trung tâm bảo tồn thiên nhiên EVN, Trung tâm bảo tồn ĐVHD Nước Việt, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, lãnh đạo hạt Kiểm lâm thành phố Thái Nguyên cùng 04 hộ đang nuôi nhốt Gấu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Ngày 06/4/208 Trung tâm bảo tồn thiên nhiên EVN, Trung tâm bảo tồn ĐVHD Nước Việt đã tiến hành kiểm tra vệ sinh chuồng trại, thú ý cho các cá thể Gấu tại các cơ sở nuôi nhốt để chuẩn bị điều kiện và sức khỏe của gấu trong công tác bàn giao Gấu cho cơ quan Nhà nước.
CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG VÀ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP ĐẢM BẢO KẾ HOẠCH TRỒNG RỪNG NĂM 2018
                                                                                         Người thực hiện: Cao Thị Minh Nghĩa
                                                                                         Phòng: QLBVR và bảo tồn thiên nhiên.
 
Năm 2018, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ trồng mới 3.545ha rừng, trong đó trồng rừng tập trung theo Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững 3.040 ha (trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, thay thế 120 ha; trồng rừng sản xuất 2.920 ha); trồng cây phân tán 675.000 cây.
NHỚ MÃI MỘT CON NGƯỜI- MỘT CHIẾN CÔNG
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                          ĐINH XUÂN HÒA
                                                                                                      (Nguyên Chi cục trưởng Chi cục KL Thái Nguyên)
Hơn 40 năm công tác và làm việc trong ngành Lâm nghiệp rồi Kiểm lâm, tôi nhớ mãi hình ảnh của những cán bộ chiến sĩ yêu rừng tha thiết, bằng những việc làm tình nghĩa, tinh thần trách nhiệm, quả cảm và sự hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tình cảm với những người cán bộ chiến sĩ ấy cho đến nay đã hơn 15 năm về nghỉ rồi vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, nhất là khi ngày truyền thống của lực lượng lại đến. Những ký ức ấy lại càng trào lên trong tôi, ngày 21-5-2017 là lần thứ 45 này vẫn như vậy.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên: thu giữ gần 1 m³ khối gỗ quý loại IIA

Sáng ngày 3/1, nhận được nguồn tin của quần chúng nhân dân Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hạt Kiểm Lâm huyện Võ Nhai kiểm tra và thu giữ 0,824 m³ gỗ quý hiếm nhóm IIA cất giữ trái pháp luật tại xóm làng Giai, xã La Hiên huyện Võ Nhai.

CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN: TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018

                                                          Thực hiện: Nguyễn Thị Loan

          Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016  của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Công văn số 03/CĐN ngày 22/12/2017 của Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai mở hội nghị CBCC, Đại hội CNVC, Hội nghị NLĐ năm 2018.

Trang: 3/20   [1] [2]  [3] [4] [5] [6] [7] [8]
txt=No%20item%20selected