CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ
KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 43
Lượt truy cập: 9727711
Ngày hôm nay: 473
Ngày hôm qua: 17764
Thanh tra pháp chế
Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của lực lượng Kiểm lâm

Ngày 14/1/2016, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-CCKL về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của lực lượng kiểm lâm.


Theo đó, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của Chi cục Kiểm lâm sẽ tập tập trung vào 2 nội dung chính:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ và phát triển rừng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; các quy định về bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản; vận động các hộ gia đình ký cam kết về bảo vệ rừng…

2. Công tác đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn; chủ động kiểm tra truy quét, chống chặt phá rừng; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt và xử lý thông tin, kịp thời phát hiện và có biện pháp đối với các đối tượng vi phạm.../.

Tin khác:
 Công văn số 188/CCKL-TTPC (10/08/2010)
 Công văn số 415/CCKL-TTPC  (10/08/2010)
  Công văn số 424/CCKL-TTPC (10/08/2010)
 Công văn số 1213/CCKL-TTrPC (16/12/2010)
 Công văn số: 614/CV-CCKL (07/05/2013)
 Hướng dẫn số 918/HD-CCKL ngày 23/8/2013 (04/09/2013)
 Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT (14/11/2013)
 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị (08/08/2016)
 Văn bản số 510/CCKL-TTrPC (08/08/2016)
 Văn bản số 772/CCKL-TTrPC  (01/09/2016)

txt=No%20item%20selected