Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
Chi cục Kiểm lâm thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018
Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 30
Lượt truy cập: 6763351
Ngày hôm nay: 600
Ngày hôm qua: 10099
Thanh tra pháp chế
Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của lực lượng Kiểm lâm

Ngày 14/1/2016, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-CCKL về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của lực lượng kiểm lâm.


Theo đó, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của Chi cục Kiểm lâm sẽ tập tập trung vào 2 nội dung chính:

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo vệ và phát triển rừng: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; các quy định về bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, quản lý lâm sản; vận động các hộ gia đình ký cam kết về bảo vệ rừng…

2. Công tác đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn; chủ động kiểm tra truy quét, chống chặt phá rừng; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt và xử lý thông tin, kịp thời phát hiện và có biện pháp đối với các đối tượng vi phạm.../.

Tin khác:
 Công văn số 188/CCKL-TTPC (10/08/2010)
 Công văn số 415/CCKL-TTPC  (10/08/2010)
  Công văn số 424/CCKL-TTPC (10/08/2010)
 Công văn số 1213/CCKL-TTrPC (16/12/2010)
 Công văn số: 614/CV-CCKL (07/05/2013)
 Hướng dẫn số 918/HD-CCKL ngày 23/8/2013 (04/09/2013)
 Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT (14/11/2013)
 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị (08/08/2016)
 Văn bản số 510/CCKL-TTrPC (08/08/2016)
 Văn bản số 772/CCKL-TTrPC  (01/09/2016)

txt=No%20item%20selected