Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
Chi cục Kiểm lâm thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018
Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 30
Lượt truy cập: 6763322
Ngày hôm nay: 571
Ngày hôm qua: 10099
Thanh tra pháp chế
Văn bản số 510/CCKL-TTrPC

Ngày 14/6/2016, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Văn bản số 510/CCKL-TTrPC về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua, bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn.


Theo đó, để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Chi cục Kiểm lâm yêu cầu Hạt Kiểm lâm Võ Nhai phối hợp với Ban QLKBT TN Thần Sa - Phượng Hoàng thực hiện một số nội dung:

1. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng sử dụng phương tiện ô tô, xe máy (xe cải hoán) dùng để vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn;

2. Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Chủ tịch UBND xã thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; rà soát các đối tượng có phương tiện chuyên vận chuyển lâm sản trái pháp luật có biện pháp giáo dục, ký cam kết không vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

3. Phối hợp với các ngành chức năng các huyện và chính quyền địa phương cấp xã thực hiện tốt quy chế phối hợp với các đơn vị vùng giáp ranh; tăng cường chỉ đạo các Trạm, các Chốt Kiểm lâm duy trì đảm bảo quân số trực; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra rừng, nắm bắt thông tin, thủ đoạn và phương thức hoạt động của các đối tượng chuyên khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật để có biện pháp đấu tranh ngăn chặn; tăng cường công tác quản lý bảo rừng tại gốc./.

Tin khác:
 Công văn số 188/CCKL-TTPC (10/08/2010)
 Công văn số 415/CCKL-TTPC  (10/08/2010)
  Công văn số 424/CCKL-TTPC (10/08/2010)
 Công văn số 1213/CCKL-TTrPC (16/12/2010)
 Công văn số: 614/CV-CCKL (07/05/2013)
 Hướng dẫn số 918/HD-CCKL ngày 23/8/2013 (04/09/2013)
 Thông tư số 42/2012/TT-BNNPTNT (14/11/2013)
 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị (08/08/2016)
 Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2016 của lực lượng Kiểm lâm (08/08/2016)
 Văn bản số 772/CCKL-TTrPC  (01/09/2016)

txt=No%20item%20selected