Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
Chi cục Kiểm lâm thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018
Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 31
Lượt truy cập: 6763288
Ngày hôm nay: 537
Ngày hôm qua: 10099
HD TT hành chính công >> Thủ tục Hành chính
THỦ TỤC CẤP SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN
 Chi tiết xem tại file Download
QUY ĐỊNH THỦ TỤC ĐÓNG DẤU BÚA KIỂM LÂM
 Chi tiết xem tại file Download
QUY ĐỊNH THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC LÂM SẢN
Chi tiết xem tại file Download
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ TRỒNG CẤY NHÂN TẠO CÁC LOÀI THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
Chi tiết xem tại file Download
THỦ TỤC CẤP SỔ THEO DÕI NUÔI SINH SẢN/ SINH TRƯỞNG, TRỒNG CẤY NHÂN TẠO ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ

Chi tiết xem tại file Download

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT

 Chi tiết xem tại file Download

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU NUÔI ĐÃ LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ
Chi tiết xem tại file Download
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU

Chi tiết xem tại file Download

txt=No%20item%20selected