CHI CỤC KIỂM LÂM TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG VÀ KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2019
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN BÀN GIAO SỔ BHXH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG QUẢN LÝ
KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN QUẢN LÝ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2018
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 20
Lượt truy cập: 10670259
Ngày hôm nay: 4089
Ngày hôm qua: 14231
HD TT hành chính công >> Thủ tục Hành chính
THỦ TỤC CẤP SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN
 Chi tiết xem tại file Download
QUY ĐỊNH THỦ TỤC ĐÓNG DẤU BÚA KIỂM LÂM
 Chi tiết xem tại file Download
QUY ĐỊNH THỦ TỤC XÁC NHẬN NGUỒN GỐC LÂM SẢN
Chi tiết xem tại file Download
THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CƠ SỞ TRỒNG CẤY NHÂN TẠO CÁC LOÀI THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM
Chi tiết xem tại file Download
THỦ TỤC CẤP SỔ THEO DÕI NUÔI SINH SẢN/ SINH TRƯỞNG, TRỒNG CẤY NHÂN TẠO ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ

Chi tiết xem tại file Download

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN ĐẶC BIỆT

 Chi tiết xem tại file Download

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP DI CHUYỂN GẤU NUÔI ĐÃ LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ
Chi tiết xem tại file Download
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TRẠI NUÔI GẤU

Chi tiết xem tại file Download

txt=No%20item%20selected