Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên: thu giữ gần 1 m³ khối gỗ quý loại IIA
CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI NGUYÊN: TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2018
ĐẠI HỘI CÂU LẠC BỘ LÂM NGHIỆP LẦN THỨ II NHIỆM KỲ 2017-2022
Đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng, bảo quản VK- CCHT phục vụ công tác phòng, chống khủng bố năm 2017.
Lãnh đạo Chi cục kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Võ Nhai và khu vực rừng giáp ranh Thái Nguyên - Bắc Kạn.
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 3
Lượt truy cập: 4468706
Ngày hôm nay: 403
Ngày hôm qua: 5148
VB chỉ đạo điều hành >> Hành chính tổng hợp
Văn bản số 774/CCKL-HCTH

Văn bản số 774/CCKL-HCTH ngày 26/8/2016 của Chi cục Kiểm lâm về việc quán triệt công tác soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản số 684/CCKL-QLBVR

Ngày 29/7/2016, Chi cục Kiểm lâm đã ban hành Văn bản số 684/CCKL-QLBVR về việc tăng cường quản lý mạng xã hội và hoạt động quản lý cung cấp thông tin của Trang TTĐT Sở Nông nghiệp và PTNT.

Quyết định số: 47/QĐ-UBND
 Quyết định số: 47/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Thái Nguyên Ban hành quy định tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ tổ chức cá nhân theo cơ chế 1 cửa, nột cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tinhe Thái Nguyên
Công văn số: 2857/STC-PCTH
Công văn số: 2857/STC-PCTH ngày 21/11/2014 của Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên về việc đôn đốc báo cáo thực hiện phần mềm Quản lý tài sản Nhà nước
Công văn số: 406/CCKL-HCTH
Công văn số: 406/CCKL-HCTH ngày 03/7/2014 về việc xây dựng kế hoạch quản lý bảo vệ rừng và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2015
Công văn Số: 114/CV-CCKL
Công văn Số: 114/CV-CCKL, ngày 22/01/2013 của Chi cục Kiểm lâm về việc đăng ký danh sách giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. 
Công văn số 244/CCKL-HCTH, ngày 28/03/2012
Công văn Số 244/CCKL-HCTH, ngay 28/03/2012 của Chi cục Kiểm lâm về việc hưởng và thực hiện chiến dịch giờ trái đất năm 2012
Công văn số 770/CV-CCKL
Công văn số 770/CV-CCKL ngày 23/8/2011 của Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện công tác bàn giao Lãnh đạo theo Quyết định số 22490/QĐ-SNN
txt=No%20item%20selected