Thái Nguyên chủ động phòng, chống cháy rừng mùa khô hanh
Cứu hộ thành công 2 cá thể Gấu ngựa
Chi cục Kiểm lâm thăm, tặng quà gia đình chính sách nhân dịp 27/7
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018
Huấn luyện PCCC và cứu hộ cứu nạn năm 2018
»  Về công tác tổ chức bộ máy
»  Về công tác tài chính&CĐCS
»  Về công tác QLBV&PTR
»  Về công tác BTTN
»  Về công tác PC-TT
»  TC Xây dựng lực lượng
»  Quản lý bảo vệ rừng
»  Hành chính tổng hợp
»  Thanh tra pháp chế
»  Bảo tồn thiên nhiên
»  Thủ tục Hành chính
»  Danh sách (List)
Trực tuyến: 11
Lượt truy cập: 6753413
Ngày hôm nay: 760
Ngày hôm qua: 8933
VB chỉ đạo điều hành >> TC Xây dựng lực lượng
Thông báo số 1086/TB-HĐXTVC ngày 31/10/2016 của Chi cục Kiểm lâm
Thông báo nội dung ôn tập, địa điểm và thời gian phỏng vấn thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức Chi cục Kiểm lâm năm 2016.
Thông báo số 1085/TB-HĐXTVC ngày 31/10/2016 của Chi cục Kiểm lâm
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2016.
Thông báo mời thầu
 Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên thông báo mời thầu, gói thầu mua sắm Trang phục Kiểm lâm năm 2015
Thông báo
 Kết quả xét tuyển HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 31/3/2015 của Chi cục Kiểm lâm
Kế hoạch số: 106/KH-CCKL
 Kế hoạch số: 106/KH-CCKL ngày 14/02/2015 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm ngaỳ thành lập Bộ Canh nông (14/11/1945 - 14/11/2015) và 20 năm thành lập Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kế hoạch số: 73/KH-CCKL
Kế hoạch số: 73/KH-CCKL ngày 29/01/2014 của Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên phát động phong trào thi đua năm 2015
Công văn Số: 3340/UBND-NC
Công văn Số: 3340/UBND-NC ngày 03/12/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014
Thông báo số 818/TB-CCKL
Thông báo kết quả xét tuyển lao động hợp đồng theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/12/2014 của Chi cục Kiểm lâm
txt=No%20item%20selected